Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi – DÜBTAM

Yapılan Analizler

Yapılan Analizler

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi – Dübtam

Yapılan Analizler Listesi

Anlık numune
İki saatlik numune
Yirmi dört saatlik numune
Derinden Numune Alma (deniz ve göllerden )
Debi Ölçümü
Atık, toprak, atık yağ, arıtma çamurundan Numune Alma
ELEKTROT İLE YAPILAN ANALİZLER (Ph, Bulanıklık, Çözünmüş Oksijen , İletkenlik, Sıcaklık, Tuzluluk vb.)
GRAVİMETRİK ANALİZLER(Askıda Katı Madde,Toplam Katı Madde,Çökebilir Katı Madde,Toplam Çözünmüş Madde,Uçucu Askıda Katı Madde
Ağır Metal İçin Ön İşlem (Numune Başına) ( örn: Toplam Bakır, Toplam Nikel, Toplam KurĢun, Toplam Krom vb)
Ağır Metal (Parametre Başına)
Ağır Metal İçin Ön İşlem – Deniz Suyunda (Numune Başına)
Ağır Metaller – Deniz Suyunda (Parametre Başına)
Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ)
Klorür
Katyonlar (Na, K, Ca, Mg, vb) (parametre başına)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Nitrit/Nitrit Azotu
Nitrat/Nitrat Azotu
Renk
Serbest Klor, Aktif Klor, Bağlı Klor ve Toplam Klor (Parametre başına)
Sülfit
Sülfür
Sülfat
Serbest Siyanür
Toplam Siyanür
Orta Fosfat
Yağ ve Gres Tayini
Zehirlilik (ZSF)
Anestezik Gaz Monitörü
Gaz Akış Analizörü
SPO2 Simülatörü
NIBP Simülatörü
Elektrocerrahi Analizörü
Diyaliz Referans Metre
Gaussmetre
Küvez Analizörü
Akma noktası
Aflatoksin B1-B2-G1-G2
Aflatoksin B1
Alt Isıl Değeri
Amonyak
Askorbik asit –vitamin C
Asit miktarı (Laktik Asit Cins.)
Benzoik asit
Boyar madde
Bağıl yoğunluk
100 0C’de Buharlaşma (Kış Derecesi)%(v/v)
150 0C’de Buharlaşma (Kış Derecesi)%(v/v)
Cevher numune hazırlama
Çözünmeyen Artıklar
Çöktürücü-yüzme havuzu için
Damıtma,250oC’ de elde edilen,350oC’ de elde edilen,370oC’ de elde edilen
Ekstrakte Edilen Yağda Asitlik (Oleik Asit cins.)
Elektriksel iletkenlik
Formal sayısı
Ferro glukonat
Fiziksel görünüş
Fruktoz
Glukoz
Gluten tayini
Ham sellüloz
Hidroksimetilfurfural
HCl’de çözünmeyen kül tayini (%10’luk HCl’de çözünmeyen kül tayini)
Hidroksi Prolin Tayini
İnvert şeker
İyot değeri
Jelatin
Kuru madde tayini
Kül Miktarı (K. Bazda)
Kireç çözücü-yüzme havuzu için
Kükürt Miktarı Tayini
Kafein
Kakao tayini
Karbon Kalıntısı
Klor-dezenfektan-yüzme havuzu için
Metalik madde (Her bir element için)
Meyve Püresi (Suyu) Oranı
Nişasta tayini-kalitatif
Nişasta tayini-kantitatif
Naftalin
pH Tayini
Rutubet Tayini
Tuz Miktarı
Teneke kalınlığı
Toplam şeker
Peroksit Sayısı
Protein Tayini
Prolin tayini
Polifosfat Tayini
Potasyum iyodür
Potasyum iyodat
Palmitik-stearik-oleik-linoleik asit
Parlama noktası
Parlatıcı-yüzme havuzu için
pH düşürücü-yüzme havuzu için
RMS tayini
Sodyum metabisülfit
Sodyum Nitrat Tayini
Sodyum Nitrit Tayini
Sukroz
Saponin
Sterol kompozisyonu
Sorbik asit
Sabunlaşma sayısı
Sabunlaşmayan madde miktarı
Süt kuru maddesi
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası
Son Kaynama Noktası (0C)
Son Damıtma Kalıntısı % (v/v)
Suda çözünmeyen madde
Top. Kükürt Miktarı (K.Bazda)
Toplam Nem miktarı
Toplam kakao-kuru maddede
Toplam Kirlilik
Toplam kakao
UV ışığında özgül soğurma
Uçucu Madde Miktarı
Üst Isıl Değeri
Vitamin A
Vitamin E
Vitamin C
Viskozite Tayini (100oC’de cst)
Yosun önleyici-yüzme havuzu için
Yağsız kakao kuru maddede
Yağ Tayini
Yoğunluk
Yağ asitleri kompozisyonu
Yağsız kakao
Yemeklik Bitk.sıvı yağ miktarı
Yemeklik Bitk.sıvı yağ cinsi
Toplam yağ miktarı
Yağsız kuru madde
Toplam kuru madde
Sorbat miktarı
Benzoat miktarı
Sorbat ve Benzoat miktarı
Uçucu olmayan eter ekstraktı
Sudan türevleri
Sütte homojenizasyon
Suda çözünürlük
Renk tipi
Kurutma kaybı
Etil alkol
UV-VIS NIR Spektrum basına (sıvı madde)
UV-VIS NIR Spektrum basına  (katı madde)
Elementel analiz cihazı ile O tayini
Elementel analiz cihazı ile C, H, N tayini
CHNS Elementel analiz
Polimerik malzemelerin termal gravimetrik analiz (TGA) cihazı ile termal karakterizasyonunun belirlenmesi yöntemi (250 C/dak, tek çekim)
Polimerik malzemelerde erime noktası ve kristalizasyon sıcaklıgının belirlenmesi yöntemi (DSC ile, tek çekim)
Polimerik malzemelerde camsı geçis sıcaklıgının belirlenmesi yöntemi (çift çekim, oda sıcaklıgı üstü)
Termogram inceleme ve degerlendirme
FTIR spektrumu
DSC  (40°C – 600°C) 45 dk-1 Saat
DSC  (40°C – 600°C) 1 -3 Saat
DSC  (40°C – 600°C) 3-7 Saat
DSC  (40°C – 600°C) 7-15 Saat
TGA (25 – 950°C) 1 Saat
TGA (25 – 950°C) 1-3 Saat
TGA (25 – 950°C) 3-7 Saat
TGA (25 – 950°C) 7-15 Saat
TGA+DTA (25 – 1200°C) 1-3 saat
TGA+DTA (25 – 1200°C) 3-7 saat
TGA+DTA (25 – 1200°C) 7-15 saat
TGA+FTIR (25-950°C) 1 Saat
TGA+FTIR (25-950°C) 1-3 Saat
TGA+FTIR (25-950°C) 3-7 Saat
TGA+FTIR (25-950°C) 7-15 Saat

Habere Ait Resimler

Henüz Habere Ait Resim Eklenmedi
Yukarı