Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi – DÜBTAM

Yönetim Kurulu ve Personel

Yönetim Kurulu

 

 

E-posta Adresi

Dahili No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Personel

Adı-Soyadı

Görevi

E-posta Adresi

Dahili No

Prof. Dr. Birol Otludil

Müdür

 

 

Prof. Dr. Ömer Yavuz

Müdür Yrd.

 

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa A. Yılmaz

Müdür Yrd.

mustafaabdullahyilmaz@ gmail.com

 

Yrd. Doç. Dr. Sevgi İrtegün

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Duygu Neval Sayın İpek

 

 

 

Yrd.Doç.Dr.Medeni Aykut

 

 

 

Yrd.Doç.Dr.Remzi Ekinci

 

 

 

Yrd.Doç.Dr.M.Fatih Genişel

 

 

 

Doç.Dr.Yusuf Selim Ocak

 

 

 

Doç. Dr. Ömer Çelik

 

 

 

Uzman Doç. Dr. Cezmi Kayan

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Enes Arıca

 

 

 

Araş.Gör.Pelin Uğurlu

 

 

 

Araş.Gör.Canan Aytuğ Ava

 

 

 

Araş.Gör.Oğuz Çakır

 

 

 

Araş.Gör.Eda Çavuş Kaya

 

 

 

Araş.Gör.Dr.Murat Yavuz

 

 

 

Uzman Dr. Mehmet Çolak

 

 

 

Uzman Sema Tanrıverdi Harman

 

 

 

İdari Personel

Adı-Soyadı

Görevi

E-posta Adresi

Dahili No

Ufuktan Munar

Şef

 

3988

Zülküf Polat

VHKİ

 

3988

Remziye Düz

Tekniker

 

 

Berivan Kaplan

Memur

 

 

Aziz Efetürk

4C Tekniker

 

 

 

 

Laboratuvar Sorumluları

LABORATUVARLAR

BİRİM SORUMLUSU

UZMANLAR

Kimyasal Analiz Laboratuvarı 1

Kütle Spektrometre ve Kromatografi Birimi 1

Chemical Analysis Laboratory 1

Mass Spectrometry and Chromatography Unit 1

Yrd. Doç. Dr. Mustafa A. YILMAZ

Kimyager Abbas Tarhan

Arş. Gör. Oğuz Çakır

Kimyasal Analiz Laboratuvarı 1

Kütle Spektrometre ve Kromatografi Birimi 2

Chemical Analysis Laboratory 1

Mass Spectrometry and Chromatography Unit 2

Yrd. Doç. Dr. Mustafa A. YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Enes Arıca

Kimyager Abbas Tarhan

Arş. Gör. Oğuz Çakır

Kimyasal Analiz Laboratuvarı 2

Elementel Analiz Birimi

Chemical Analysis Laboratory 2

Elementel Analysis Unit

Prof. Dr. Ömer Yavuz

Kimyager Dr. Serhat Uzan

Kimyasal Analiz Laboratuvarı 3

Nümune Hazırlama Birimi

Chemical Analysis Laboratory 3

Sample Preperation Unit

Prof. Dr. Ömer Yavuz

Yrd. Doç. Dr. Mustafa A. YILMAZ

 

Kimyager Abbas Tarhan

Arş. Gör. Dr. Murat Yavuz

Arş. Gör. Oğuz Çakır

Arş. Gör. Pelin Uğurlu

Arş. Gör. Eda Çavuş Kaya

Arş. Gör. Canan Aytuğ Ava

Tek. Remziye Düz

Uzman Sema Tanrıverdi

Uzman Dr. Mehmet Çolak

Uzman Doç. Dr. Cezmi Kayan

Kimyager Dr. Serhat Uzan

Gıda Analiz Laboratuvarı

Food Analysis Laboratory

Prof. Dr. Ömer Yavuz

Arş. Gör. Dr. Murat Yavuz

Yrd.Doç.Dr.Enes ARICA

Yakıt Analiz Laboratuvarı

Fuel Analysis Laboratory

Uzman Sema Tanrıverdi

 

Uzman Sema Tanrıverdi

Tek. Remziye Düz

Malzeme Bilimi Laboratuvarı 3

TGA-DTA-DSC ve UV-Vis NIR Birimi

Materials Science Laboratory 3

TGA-DTA-DSC and UV-Vis NIR Unit

Uzman Doç. Dr. Cezmi Kayan

 

Uzman Dr. Mehmet Çolak

Kimyager Dr. Serhat Uzan

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Laboratuvarı 3 İklimlendirme Odası

Genetic Engineering and Biotechnology Laboratory 3 Growth Chamber Unit

Remzi Ekinci

 

Yenilenebilir Enerji Araştırma Laboratuvarı

Güneş Enerjisi Araştırma Ünitesi

Renewable Energy Research Laboratory

Solar Energy Research Unit

Doç. Dr. Yusuf Selim Ocak

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Genişel

Tarımsal Test ve Tahlil Laboratuvarı

Agricultural Testing and Analysis Laboratory

Remzi Ekinci

 

Mekanik Test Laboratuvarı

Mechanical Testing Laboratory

Doç.Dr. Kadir TURAN

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Genişel

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Laboratuvarı 1

Genetic Engineering and Biotechnology 1

Yrd. Doç. Dr. Sevgi İrtegün

Yrd. Doç. Dr. Duygu Neval Sayın İpek

Veteriner Teşhis ve Tahlil Laboratuvarı 1-2

Veterinary Diagnostic and Analysis Laboratory 1-2

Yrd. Doç. Dr. Duygu Neval Sayın İpek

Yrd. Doç. Dr. Sevgi İrtegün

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Laboratuvarı 2 Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) Ünitesi

Genetic Engineering and Biotechnology Laboratory 2

Transmission Electron Microscopy (TEM) Unit

Arş. Gör. Pelin Uğurlu

Süreyya Kaçar

Arş. Gör. Pelin Uğurlu

Süreyya Kaçar

Malzeme Bilimi Laboratuvarı 2

Taramalı Elektron Mikrosakobu (SEM) Ünitesi

Materials Science Laboratory 2

Scanning Electron Microscopy (SEM) Unit

Yrd. Doç. Dr. Medeni Aykut

Doç. Dr. Yusuf Selim Ocak

Uzman Dr. Mehmet Çolak

Arş. Gör. Dr. Murat Yavuz

Malzeme Bilimi Laboratuvarı 2

X-Ray Ünitesi

Materials Science Laboratory 2

X-Ray Unit

Yrd. Doç. Dr. Ömer Çelik

Prof. Dr. Ömer Yavuz

Arş. Gör. Canan Aytuğ Ava

Kesit Laboratuvarı

Yrd. Doç. Dr. Duygu Neval Sayın İpek

 Süreyya Kaçar

Bet Yüzey Analiz Laboratory

 

Berivan KAPLAN

 

 

Yukarı